• UTBILDNING • UTRUSTNING • UPPBACKNING • UPPFÖLJNING •

Tjänster
 • Månadsabonnemang daglig sjukvårdsrådgivning receptskrivning och konsultationer till fast pris.
 • Sjukvårds och resesäkerhetsutbildningar
 • Uthyrning av sjukvårdspersonal
 • Personaluthyrning läkare och sjukvårdare
 • Vaccinationer
 • Rådgivning och leverans av sjukvårdsutrustning från enskild resande till fältsjukhus
 • Arrangemang av hemkomstprogram, undersökningar, debriefing, provtagning osv.
 • Företagsläkartjänster
 • Föreläsningar
 • Medicinsk genomgång av grupp innan avresa. Handlingsplan och utbildning.
  Om Pelle som har diabetes är medvetslös skall ni göra följande....”
  ”Elsa har epilepsi och om hon är okontaktbar skall ni....”
  ”Göran har högt blodtryck och behöver....

© Adapted Medical Solutions AB • Prod: ANNONZERA Annons- & Reklambyrå AB