• UTBILDNING • UTRUSTNING • UPPBACKNING • UPPFÖLJNING •

Kurser / Utbildningar

Sjukvårdsutbildningar

1) TCCC traumautbildning militär sjukvård

3) Pre-deployment training 2-5 dagarsutbildning
Uppdragsanpassad sjukvårds och säkerhetsutbildning innan utlandsstationering från enskild till grupp

4) First responder 2-dagarsutbildning
Grundläggandesjukvårdsutbildning för akut livräddande åtgärder. Heldag med markörer

5) Resemedicin, säkert resande 2 dagarsutbildning
Förberedande utbildning inför utlands

6) HLR Vuxen
Inklusive defibrillator 4h

9) Föreläsningar
Trauma, värme, kyla, säkerhet, ledarskap, psykisk belastning, stress osv.

9) Damage control och skottskador, praktisk övning 1-2 dagarsutbildning
I samarbete med KMC alt. SÖS

10) Expeditionsmedicin 4 dagarsutbildning
Förberedande utbildning inför längre frånvaro utan tillgång till sjukvård inklusive bla suturering, läkemedel och behandlingar

Övriga utbildningar i samarbete med Sveriges ledande instruktörer.

1) Uppträdande i riskmiljö, (HEAT) 2-5 dagarsutbildning
2) Arktiskt klimat 5-7 dagarsutbildning
3) Avancerad bilkörning 1-5 dagarsutbildning
4) Chefsutveckling och teamträning 2-5 dagarsutbildning
5) Djungelöverlevnad Malaysia

Maila info@medicalsolution.se med önskemål samt bakgrund för offert och kursupplägg.


© Adapted Medical Solutions AB • Prod: ANNONZERA Annons- & Reklambyrå AB